W czwartek, 9 stycznia br, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arki Gdynia SSA. Początkowo miało ono odbyć się 23 grudnia 2019 r., ale większościowi właściciele akcji Klubu przełożyli je, powołując się na... brak wolnych terminów u notariusza. Oto relacja spółki Ejsmond Club, będącej mniejszościowym udziałowcem Klubu SSA Arka Gdynia, posiadającym obecnie 5 % akcji.

Żaden z Panów Midak nie był dzisiaj obecny. Reprezentowała ich radca prawny, zupełnie niezorientowana w sytuacji Arki, jak również zwołanego Zgromadzenia.

Mieliśmy nadzieję, jako mniejszościowi właściciele akcji Arki Gdynia, że uzyskamy odpowiedzi na wiele pytań nurtujących kibiców, jednak ani Rada Nadzorcza, ani Walne Zgromadzenie nie było w stanie rozwiać naszych wątpliwości.

Walne Zgromadzenie było zatem wyłącznie formalnością, odczytaniem przez notariusza treści powziętych uchwał, które oczywiście ze względu na przewagę głosów, jak i brak kontaktu z właścicielami, nie mogły zostać poddane nawet pod dyskusję.

Ze strony Ejsmond Club obecnych było pięciu członków Zarządu spółki.
Spółkę Football Club reprezentował Rafał Murawski.
Obecny był również radca prawny i notariusz.

Tak wyglądały "obrady" najważniejszego organu Spółki.