Odwiedzając groby najbliższych, pamiętajcie także o Arkowcach, którzy pozostaną w naszej pamięci.

http://www.arkowcy.pl/artykul/1007/tym-co-odeszli.html

W ramach akcji koordynowanej przez SKGA, każdego roku kibice Arki odwiedzają groby wszystkich zasłużonych kibiców, działaczy i piłkarzy naszego klubu, którzy spoczywają na gdyńskich cmentarzach.
 

Pamięć to twarda skała!